Területi Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciája (Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning - CEMAT)

A tanácsban az Európa Tanács 47 tagállamának képviselői vesznek részt, közös célkitűzésük a fenntartható területi fejlődés megvalósítása az európai kontinensen. A CEMAT 2010-ben elfogadott Moszkvai Deklarációja így fogalmaz: „A jövőbeni kihívások: az európai kontinens fenntartható területi fejlődése egy változó világban” továbbá hangsúlyozza, hogy „a Területi Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciája (CEMAT) összehozza az Európai Unió tagjait, és az EU-n kívüli országokat, ezzel egy egyedülálló fórumot jelent az európai kontinens jövőjének megvitatására, és az együttműködés és partnerség támogatására, tekintettel az új kihívásokra, és minden, a strukturális változások által generált területi folyamatra”. 

A CEMAT-ot 1970-es megalapításakor egy olyan közös területfejlesztési témákon alapuló nemzetközi együttműködés fejlesztésére hozták létre, mint a gazdasági jólétből adódó növekvő regionális egyensúlytalanságok, a szolgáltatás alapú gazdaságok irányába való strukturális átalakulás vagy a nemzeti határokon átnyúló területi integráció.

1970-es alapítása óta a CEMAT felbecsülhetetlen szerepet játszott Európa-szerte a jelentős változásokkal összhangban lévő hatékony területfejlesztési politikák ösztönzésében:

A negyven éves tevékenységét tudatosságnövelő tevékenységek, jó gyakorlatok cseréje és a jövőre vonatkozó trendek közös kutatása jelezte. A CEMAT-nak megkérdőjelezhetetlen hatása volt számos ország területfejlesztési jogszabályainak, politikájának, eljárásainak, gyakorlatának és eszközeinek fejlődésére. Hatása különösképpen erős volt, amikor az Európa Tanácshoz új országcsoportok csatlakoztak, mint ahogy ez a hetvenes években számos dél-európai ország és a kilencvenes években a közép- és kelet-európai országok esetében történt.

CEMAT glosszárium

Az európai területfejlesztési politikákban használt legfontosabb kifejezések gyűjteménye és magyarázata.

Letöltés
1.43 Mbye
Angol és francia verzió
758 Kbye

 

Kapcsolódás más Európa Tanácsi szervezetekhez

Események  
11. Európa Tanácsi workshop
2012. június 4-5.
Carbonia, Olaszország
Európai Örökség Napok
2012. október 14-16.
Ciprus, Nicos

 

A CEMAT Főhivatalnoki Bizottságának magyarországi delegáltja

Magó Erzsébet
osztályvezető
Belügyminisztérium
Területrendezési és Településügyi Főosztály,
Területrendezési Osztály

Tel.: (1) 441-1498
Fax: (1) 999-4392
E-mail: erzsebet.mago@bm.gov.hu

Magyarországi kontakt személyek elérhetőségei

Sógor Csaba
területrendezési referens
Belügyminisztérium
Területrendezési és Településügyi Főosztály, Területrendezési Osztály

 
Tel.: (1) 441-1816
Fax: (1) 999-4392
E-mail: csaba.sogor@bm.gov.hu

 

Nagy András
projektvezető
Területi és építésügyi
szakértői osztály
Lechner Nonprofit Kft.

Tel.: (1) 279-2640
Fax: (1) 279-2641
E-mail: nagyandras@lltk.hu